JestemDzieckiem.pl
Ilość: 0 

Polityka prywatności

  
Polityka prywatności

Administratorem Państwa danych osobowych jest:
PPHU Bambino Mondo Beata Trybuś-Wojciechowska, 62-050 Krosinko, ul. Wierzbowa 10a, NIP 696 162 54 77, REGON 302415109.

Dane osobowe w Sklepie Internetowym przetwarzane są przez Administratora zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - zwane dalej „RODO” lub „Rozporządzenie RODO”.

Jeżeli chciałbyś się z nami skontaktować w sprawie danych osobowych napisz do nas mail na adres biuro@jestemdzieckiem.pl lub prześlij list na adres Saule Farmacja Sp. z o.o., ul. Mieczykowa 12, 60-185 Skórzewo dopisując informację „Moje dane osobowe”.
Dane naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych
Adres kontaktowy do Inspektora to: biuro@jestemdzieckiem.pl

 SKĄD MAMY TWOJE DANE OSOBOWE?

Twoje dane osobowe pozyskujemy przede wszystkim od Ciebie. Podajesz nam swoje dane podczas rejestracji w naszym serwisie jestemdzieckiem.pl zapisując się na newsletter, składając zamówienie, zakładając konto w serwisie. Dane osobowe, dotyczące np. Twojego adresu zamieszkania lub Twojego numeru NIP, otrzymujemy od Ciebie w związku z realizacją transakcji sprzedaży towarów i/lub usług za pośrednictwem serwisu jestemdzieckiem.pl. Twoje dane uzyskujemy również w związku ze składanymi przez Ciebie reklamacjami oraz w ramach Twojego kontaktu z naszym biurem poprzez biuro@jestemdzieckiem.pl lub telefonicznie.
Twoje dane osobowe mogą nam również zostać przekazane przez podmioty trzecie, na Twoją prośbę. Dotyczy to sytuacji, w której chcesz się zarejestrować w naszym serwisie z wykorzystaniem funkcjonalności mediów społecznościowych np.  Facebook.

W JAKIM CELU PRZETWARZAMY TWOJE DANE OSOBOWE?

Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu zapewnienia funkcjonalności naszego portalu jestemdzieckiem.pl, zgodnie z jego regulaminem . Obejmuje to możliwość zarejestrowania się w serwisie oraz możliwość zapisania się na newsletter.
Jeśli zdecydujesz się dokonać zakupu w naszym sklepie internetowym, Twoje dane będą wykorzystane dla potrzeb realizacji transakcji sprzedaży. Obejmuje to otrzymanie od Ciebie płatności, dostawę towarów do wskazanego przez Ciebie miejsca, wystawienie dokumentów sprzedaży, świadczenie usług dotyczących zakupionego przez Ciebie towaru, rozliczanie świadczonych usług (np. prośba o przekazanie opinii), jak również umożliwienie Tobie skorzystania z uprawnień z tytułu gwarancji producenta oraz z tytułu rękojmi.

W JAKIM ZAKRESIE PRZETWARZAMY TWOJE DANE OSOBOWE?

Twoje dane przetwarzamy w następującym zakresie

    imię i nazwisko
    nazwa firmy (jeżeli ją podasz)
    adres zamieszkania
    adresy dostaw
    numer NIP (jeżeli prowadzisz firmę)
    adres e-mail
    numer telefonu
    historia transakcji
    Twój bank i numer rachunku bankowego, z którego dokonywałeś płatności
    twój podpis
    informacje o sposobie korzystania przez Ciebie z naszych serwisów (jeżeli wyrazisz zgodę na pliki cookies)
    numer IP, z którego komunikujesz się z naszym serwisem
    informacje o urządzeniu, z którego korzystasz odwiedzając naszą stronę, w tym o jego ustawieniu (np. przeglądarka, rozdzielczość ekranu)
    informacje o wizytach w naszych sklepach stacjonarnych
    historia Twojej komunikacji z nami
    dane pochodzące z publicznie dostępnych źródeł
    informacje o źródłach pozyskania Twoich danych
    twoje reklamacje
    twoje opinie
    dodatkowe informacje o sobie, które mogłeś zawrzeć w korespondencji e-mail lub które mogłeś podać w trakcie rozmowy telefonicznej z naszym pracownikiem
    udzielone przez Ciebie zgody.

ODBIORCY DANYCH W SKLEPIE INTERNETOWYM

Dla prawidłowego funkcjonowania Sklepu Internetowego, w tym dla realizacji zawieranych Umów Sprzedaży konieczne jest korzystanie przez Administratora z usług podmiotów zewnętrznych (takich jak np. dostawca oprogramowania, kurier, czy podmiot obsługujący płatności). Administrator korzysta wyłącznie z usług takich podmiotów przetwarzających, którzy zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, tak by przetwarzanie spełniało wymogi Rozporządzenia RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.

NA JAKIEJ PODSTAWIE PRAWNEJ PRZETWARZAMY TWOJE DANE?

Podstawą przetwarzania Danych Osobowych Klienta jest przede wszystkim konieczność wykonania umowy, której jest stroną lub konieczność podjęcia na jego żądanie działań przed jej zawarciem (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO). Dotyczy to przede wszystkim Danych Osobowych podawanych w formularzu przy rejestracji Konta, składaniu Zamówień i zawieraniu Umowy Sprzedaży lub dokonywaniu Rezerwacji w Sklepie Internetowym, jak również przy zapisywaniu się na newslettera. Również w przypadku Danych Osobowych przekazanych nam w związku z reklamacją Klienta podstawą prawną ich przetwarzania jest niezbędność do wykonania / obsługi umowy sprzedaży reklamowanych towarów.


JAKIE MASZ PRAWA?

Prawo ochrony danych osobowych daje Ci szereg praw, z których możesz skorzystać w dowolnej chwili. O ile nie będziesz tych praw nadużywał (np. nieuzasadnione codzienne prośby o udzielenie informacji), to korzystanie z nich będzie dla Ciebie nieodpłatne i powinno być łatwe w realizacji.
Twoje prawa obejmują:

Prawo dostępu do treści swoich danych osobowych

Prawo do poprawiania danych
Jeżeli dowiesz się, że przetwarzane przez nas dane są nieprawidłowe, masz prawo poprosić nas o ich poprawienie.

Prawo do ograniczenia przetwarzania danych

Prawo do żądania usunięcia danych
Prawo to, zwane również prawem do bycia zapomnianym, oznacza Twoje prawo do żądania, abyśmy usunęli z naszych systemów bazodanowych oraz z naszej dokumentacji wszelkie informacje zawierające Twoje dane osobowe. Pamiętaj, że nie będziemy mogli tego uczynić, jeżeli na podstawie przepisów prawa mamy obowiązek przetwarzania Twoich danych (np. dokumenty transakcji dla potrzeb podatkowych, zobowiązanie z tytułu rękojmi, obowiązek zapewnienia rozliczalności naszych działań).

Prawo do przenoszenia danych do innego administratora danych

Uprawnienia, o których mowa powyżej możesz wykonywać poprzez kontakt z nami pod adresem e-mail biuro@jestemdzieckiem.pl lub pisząc na adres: PPHU Bambino Mondo Beata Trybuś-Wojciechowska, 62-050 Krosinko, ul. Wierzbowa 10a, NIP 696 162 54 77, REGON 302415109. (Dane Osobowe).

JAK DŁUGO PRZETWARZAMY TWOJE DANE OSOBOWE?

Rejestracja w naszym serwisie i/lub zapisanie się na newsletter – przez okres przez jaki jesteś zarejestrowany/zapisany – do czasu wypisania się z serwisu/newsletter’a; po tym okresie Twoje dane będziemy przetwarzać w celach związanych z rozliczalnością naszych działań, do czego jesteśmy zobligowani przepisami o ochronie danych osobowych oraz przez okres przedawnienia Twoich roszczeń, jednak nie dłużej niż 10 lat;
   
Realizacja sprzedaży – przez okres realizacji umowy; po tym okresie Twoje dane będziemy przetwarzać w celach związanych z rozliczalnością naszych działań, do czego jesteśmy zobligowani przepisami o ochronie danych osobowych oraz przez okres przedawnienia Twoich roszczeń, jednak nie dłużej niż 5 lat;
   
Usługi dostawy przez okres realizacji umowy; po tym okresie Twoje dane będziemy przetwarzać w celach związanych z rozliczalnością naszych działań, do czego jesteśmy zobligowani przepisami o ochronie danych osobowych oraz przez okres przedawnienia Twoich roszczeń, jednak nie dłużej niż 5 lat;
   
Pozyskane dane o sposobie korzystania przez Ciebie z naszego serwisu (za pośrednictwem plików cookies) oraz dane przetwarzane w naszej bazie marketingowej – przez cały okres kiedy jesteś naszym klientem oraz później przez okres 5 lat licząc od czasu kiedy przestałeś być naszym klientem (zaprzestałeś korzystać ze świadczonych przez nas usług oraz nie dokonywałeś zakupów w naszych sklepach).
 
< powrót