JestemDzieckiem.pl
Ilość: 0 

Regulamin sklepu

 
Wstęp
 

1.   Sklep internetowy pod adresem www.JestemDzieckiem.pl jest własnością PPHU Bambino Mondo Beata Trybuś-Wojciechowska, 62-050 Krosinko, ul. Wierzbowa 10a, NIP 696 162 54 77, REGON 302415109.

2.   Regulamin określa zasady realizowania usług w sklepie internetowym.
 
3.   Użytkownik składający zamówienie deklaruje zapoznanie się z treścią Regulaminu i akceptuje postanowienia w nim zawarte.

    
Dostępność produktów

4.   W karcie każdego produktu jest podana informacja o dostępności wybranego asortymentu. Sklep JestemDzieckiem.pl posługuje się jedynie statusem produkt dostępny. Sklep JestemDzieckiem.pl nie posługuje się statusem produkt niedostępny. Produkty niedostępne nie są widoczne na stronie sklepu. Status 24h oznacza, iż towar jest na miejscu i zamówienie będzie realizowane w ciągu 24h.

   
Złożenie zamówienia


5.   Zamówienie składa się z 4 kroków, które należy przejść w celu złożenia ostatecznego zamówienia. Pierwszy krok to umieszczenie wybranego produktu w koszyku oraz wybranie sposobu zapłaty oraz dostawy. Krok drugi to złożenie zamówienia i jednoczesne podanie danych osobowych potrzebnych do wysyłki paczki. Trzeci etap to podsumowanie zakupów, który daje Klientowi jednoczesną możliwość korekty zamówienia oraz wprowadzonych danych. Ostatni, czwarty krok to ostateczne złożenie zamówienia i wysłanie go do sklepu JestemDzieckiem.pl. Wysłanie takiego oświadczenia stanowi o zawarciu wiążącej umowy, wraz z obowiązkiem zapłaty, pomiędzy Klientem sklepu (zwanym dalej Klientem lub Kupującym) a firmą Saule Farmacja Sp. zo .o.. Każdy Klient ma również możliwość złożenia zamówienia telefonicznie lub drogą mailową.
  
6.   Klient sklepu po złożeniu zamówienia otrzyma automatyczną odpowiedź potwierdzającą złożenie zamówienia. Jednocześnie właściciel serwisu JestemDzieckiem.pl zastrzega sobie prawo do telefonicznego potwierdzenia złożonego zamówienia.
  
7.   Składający zamówienie zobowiązany jest do pełnego oraz zgodnego ze stanem faktycznym wypełnienia formularza zamówieniowego. Zamówienie zostaje anulowane po 2 tygodniach roboczych (10 dni roboczych) jeśli nie zostanie opłacone oraz nie ma możliwości kontaktu z Klientem drogą mailową lub telefonicznie w celu potwierdzenia aktualności zamówienia.
  
9.   Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok. JestemDzieckiem.pl zastrzega sobie prawo wprowadzenia ograniczeń w korzystaniu ze sklepu.

   
Dostawa zakupionych towarów


10.   Klient ma możliwość wyboru sposobu dostarczenia przesyłki
przy składaniu zamówienia.
  
11.   Zamówione w sklepie towary dostarczane są w okresie do 7 dni kalendarzowych. Przy braku towaru w sklepie termin ten może ulec wydłużeniu (o tym fakcie klient zostanie poinformowany telefonicznie lub drogą mailową).
  
12.   Opłata za przesyłkę towaru do Klienta, zgodnie z wybranym przy składaniu zamówienia wariantem dostawy towaru, doliczana jest do wartości zamówienia.

  
Zwrot zakupionych produktów

13.   Klient zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta ma prawo odstąpić od umowy zakupu w ciągu 14 dni od czasu odebrania przesyłki. Zwrot zakupionego towaru powinien nastąpić niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od odstąpienia.

W przypadku odstąpienia od umowy należy skontaktować się z działem handlowym sklepu celem złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy, na przykład według schematu:

[adres sprzedającego]
Ja [imię, nazwisko kupującego] niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy: [nazwy kupionych przedmiotów].
Data zawarcia umowy to [data], data odbioru przedmiotów [data] .
Imię i nazwisko: [imię i nazwisko kupującego]
Adres: [adres kupującego]
Data: [data odstąpienia od umowy]
Podpis: [tylko jeżeli formularz jest wysyłany w wersji papierowej]

Do przesyłki należy dołączyć poprawnie wypełniony formularz zwrotu, który dostępny jest na stronie sklepu.
 

14.   Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości zwracanych rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.


Zwrotowi nie podlegają produkty dostarczane w zapieczętowanych opakowaniach, których po otwarciu nie można zwrócić ze względów higienicznych, a także nagrania dźwiękowe, wizualne i programy komputerowe.

  
15.   Przy zakupie produktów podczas obowiązywania jakichkolwiek promocji gdzie do zamówienia dołożony zostaje promocyjny produkt, przy zwrocie towaru, należy dokonać zwrotu wszystkich otrzymanych produktów znajdujących się w zamówieniu (na paragonie lub fakturze), w tym produktu darmowego.
  
16.   Sklep JestemDzieckiem.pl nie przyjmuje przesyłek za pobraniem.
  
17.   Sklep JestemDzieckiem.pl w przypadku odstąpienia od umowy zwraca wszelkie otrzymane płatności, w tym koszty dostawy (za wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybrania innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia przesyłki) w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy.

Zwrot płatności następuje tą samą drogą, co pierwotna transakcja, chyba, że Konsument wyrazi zgodę na inne rozwiązanie.
 

Zwrot płatności może zostać wstrzymany do momentu otrzymania ostatniej zwracanej rzeczy bądź dowodu jej odesłania.

  
Procedura reklamacji

18.   Warunki gwarancyjne stanowią integralną część regulaminu. Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w zakładce Warunki zakupu w artykule Warunki gwarancji.

   
Opisy i zdjęcia produktów

19.   Mimo dołożenia wszelkich starań nie możemy zagwarantować, że publikowane opisy oraz zdjęcia produktów nie zawierają błędów. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy przed podjęciem decyzji o kontakt z przedstawicielem firmy. Oferowane produkty pochodzą od renomowanych producentów, a podane specyfikacje, z materiałów przez nich publikowanych.
  
20.   Prezentowane zdjęcia produktów są uzupełnieniem opisu oferowanych towarów, mogą przedstawiać oferowany produkt wraz z wyposażeniem dodatkowym, który nie stanowi jednak integralnej części oferowanego produktu, o ile opis produktu nie stanowi inaczej.
  
21.   Sklep dokłada wszelkich starań, aby prezentowane zdjęcia i opisy towarów były zgodne z ich rzeczywistymi cechami.
  
22.   Każdy towar zakupiony w sklepie jest fabrycznie nowy, bez wad. Towary posiadają oryginalne metki, gwarancję producenta oraz instrukcję obsługi (o ile dany towar ją posiada).

 
Ochrona danych osobowych

23.   Dane osobowe naszych klientów są przechowywane zgodnie z zasadami bezpieczeństwa, o których mowa w Ustawie o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.97 (Dz. Ust. Nr 133 poz.833).

24.   Dane osobowe klientów nie będą przekazywane osobom trzecim, firmom oraz organizacjom. Zalogowanie się do systemu oznacza zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów marketingowych wyłącznie przez firmę Saule Farmacja Sp. z o.o.. Każdy Klient ma prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia przez wysłanie wiadomości elektronicznej na adres biuro@jestemdzieckiem.pl z tytułem „rezygnacja”.
 
 
Ceny

25.   Wszystkie ceny podane w sklepie www.JestemDzieckiem.pl są cenami brutto wyrażonymi w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Cena podana przy produkcie jest wiążąca w chwili złożenia przez klienta zamówienia.
  
26.   Oferowane na stronie internetowej sklepu www.JestemDzieckiem.pl produkty nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Sklep JestemDzieckiem.pl zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie oraz niezrealizowania zamówienia, jeśli produkt nie jest aktualnie dostępny lub cena jest wynikiem pomyłki.

 
Postanowienia końcowe

27.   Oferta ważna tylko na terenie Polski.
  
28.   Ewentualne spory związane z realizacją transakcji internetowej rozstrzygać będzie Sąd.
 

29. Kupujący będący konsumentem ma również możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Poznaniu. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: http://www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.
  
30.   W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego.

 
Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Usługobiorcy przysługujących mu na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

 
< powrót